Vanligaste frågorna rörande värmessystem och värmepumpar

[divider]

 • Hur fungerar en värmepump?
  Enkelt förklarat så handlar det om att förflytta värmeenergi. Kallt flytande köldmedium med lågt tryck tar upp värme i pumpens ute-del där vätskan förångas. I ute-delen sitter en kompressor som ökar trycket och därmed även gasens temperatur. Den varma gasen leds sen in till värmepumpens innedel där gasen kondenseras med hjälp av en luftfläkt. Vid kondenseringen avges värme och vätskans leds tillbaka till utedelen.  Där minskas trycket drastiskt i en strypventil eller en förträngning och temperaturen på köldmediet minskas markant under uteluftens temperatur.
 • Kan jag även kyla med min värmepump?
  Ja idag har nästan alla värmepumpar funktionen luftkonditionering.
 • Fungerar värmepumpen även när det är minus grader?
  Ja, idag är alla våra värmepumpar anpassade för Sveriges kalla klimat. De flesta modeller ger bibehållen värmeeffekt ner till -15 grader och ger fortfarande värme när termometern visar -25 grader. Men rekommendationen är ändå att stänga av värmepumpen när temperaturen understiger -25 så den inte går på för högt varvtal.
 • Hur mycket pengar kan jag spara med luft/luft värmepump?
  Hur mycket besparingen kan bli beror helt och hållet på hur stor del av husets uppvärmning som värmepumpen ska stå för. De bästa värmepumparna från TechNorth Energilösningar AB kan dra ner uppvärmningskostnaderna upp till 65 %. Vid kundbesök så kan vi ge ett mer exakt svar på vad just din besparing skulle bli. För en grov uppskattning se vår besparingskalkyl.
 • Vad ingår i en standardinstallation?
  Hos TechNorth Energilösningar AB ingår:
  – Upp till 4 meter rördragning
  – Elen kopplas mot befintligt jordat eluttag
  – Väggstativ
  – 1 st borrgenomföring (ej armerad betong)
 • Hur mycket låter en värmepump?
  Moderna värmepumpar har utvecklade kompressorer som knappt ger ifrån sig vibrationer och håller en väldigt låg ljudnivå. Innedelen har en decibelnivå från 17 dB(A) och utedelen ca 45-48 dB(A).
 • Vad betyder inverter?
  En luftvärmepump av invertertyp anpassar kompressorns varvtal steglöst efter husets aktuella värmebehov. Det innebär att den aldrig förbrukar mer energi än nödvändigt för att värma huset, att värmen blir jämnare och att kompressorn gör färre start och stopp i jämförelse med en värmepump av on/off-typ.
 • Blir inomhusluften bättre?
  Ja, det blir den faktiskt! Dagens värmepumpar har avancerade filtersystem med ett grovfilter som fångar damm och ett finmaskigare filter som tar eliminerar allergiämnen, virus och bakterier. Det bästa beviset för att inomhusluften faktiskt blir bättre är att många allergiker upplever att deras besvär lindrats efter att de låtit installera en värmepump.
 • Var ska värmepumpen placeras?
  Vad utomhusdelen beträffar spelar det ingen roll i vilket väderstreck den placeras. Däremot är det viktigt att den inte är närmare än 40 cm från marken, eftersom det tidvis under vintern kan rinna ut mycket kondens som fryser till is på marken. Det ska heller inte finnas några hinder för luftströmmen i närheten av utomhusdelen.Inomhusdelen bör placeras högt upp på väggen (dock minst 3 cm från taket) så centralt som möjligt i huset. Gärna i ett stort rum, utan näraliggande hinder för luftströmmen, där den ges de bästa förutsättningarna att sprida värmen till hela huset.
 • Vad är COP-värde?
  COP, eller verkningsgrad, är ett värde som illustrerar förhållandet mellan tillförd och avgiven effekt under givna förhållanden. COP mäts vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur. Ju högre siffra, desto bättre verkningsgrad. Tänk på att mätningen görs vid en förhållandevis hög utomhustemperatur och att en värmepump som har bra verkningsgrad vid 7°C kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller när det är minusgrader!
 • Behöver jag underhålla värmepumpen?
  Eftersom luften cirkuleras genom innedelen och aktivt rengörs, så samlas det en del damm och smuts i filtren. För att garantera att luften sprids effektivt så rekommenderar vi att filtren dammsugs två till tre gånger i månaden. Att ta ut filtren är enkelt och tar inte mer än en minut.Vi rekommenderar också en underhållsservice med driftskontroll och mer avancerad rengöring efter två till tre års användning och därefter med jämna mellanrum. En underhållsservice utförd av ett ackrediterat kylföretag säkerställer att värmepumpen fungerar som den ska och förlänger värmepumpens livslängd.