nibe_f470

NIBE F470 är en fullständig från- och tilluftsvärmepump för nyinstallationer och utbyte i villor med mera. Pumpen används bäst i lågenergihus där du vill kombinera från- och tilluftsventilationen med en energisnål varmvattenberedare. Den ger dig värme, varmvatten, ventilation, värmd tilluft och återvinning.

INBE F470 minskar dina energikostnader radikalt för att pumpen återanvänder energin från ventilationsluften. Därigenom blir värmeförlusten obetydlig. Pumpen får största effekt i ett hushåll mellan 90-200 m².

Det krävs inget större skötselåtagande det enda som krävs är kontroll av säkerhetsventiler samt att luftfilter och fläktar ses över regelbundet. Genom att luftfiltren i frånluftsvärmepumpen är av kassettyp är de mycket enkla att rengöra.

Teknisk information

 • Höjd 2100-2125 mm
 • Erfoderlig reshöjd 2270 mm
 • Bredd 600 mm
 • Djup 615 mm
 • Vikt 194 kg
 • Volym totalt 240 liter
 • Volym panndel 70 liter
 • Volym varmvattenberedare 170 liter
 • Kapacitet varmvatten 40 °C 200 liter
 • Märkspänning 400 V 3N-PE 50 Hz
 • Tillförd effekt, kompressor 0,65 kW
 • Effekt elpatron 10,25 kW
 • Märkeffekt, cirkulationspump 100 W
 • Driveffekt, frånluftsfläkt 25-140 W
 • Driveffekt, tilluftsfläkt 25-140 W
 • Kapslingsklass IP21
 • Max tryck i varmvattenberedare 0,9 MPa
 • Max tryck i panndel 0,25 MPa
 • Köldmedium (R290) 0,495 kg
 • RSK nr 625 06 72

Fördelar

 • Energibehovet uppfylls bäst mellan 90-200 m²
 • Avsedd för radiatorkrets och golvvärme
 • Minimal skötsel
 • Minimal värmeförlust
 • Ekonomisk