nibe_f370

NIBE F370- Kraftfull frånluftsvärmepump

NIBE F370 är en komplett frånluftsvärmepump för både nyinstallationer och utbyte i villor eller dylikt. Pumpen ger dig värme, varmvatten, ventilation och återvinning, vilket ger dig bäst effekt i ett hushåll mellan 80-200 m².

Den återanvänder energin ur ventilationsluften vilket reducerar dina energikostnader radikalt. Enheten ventilerar huset, levererar värme och bereder tappvarmvatten. NIBE F370 är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiatorkrets och/eller golvvärme.

NIBE F370 är dockningsbar till andra värmekällor som t.ex. fjärrvärme för att du ska kunna maximera besparingen. F370 ger hög besparing på grund av en kraftfull kompressor som med smart styrning, arbetar med det för tillfället mest gynnsamma temperaturförhållandet.

Isoleringen består av formgjuten miljövänlig cellplast för minimala värmeförluster. F370 har max elpatroneffekt 10,25 kW. Effekten är lätt omställbar via displayen och kan effektspärras enligt krav i byggreglerna.

Simpel och bekväm Skötsel

Stor vikt har lagts på utformningen av manöverpanelen för att skapa enklast tänkbara skötsel. På NIBE F370 behöver endast kontroll av säkerhetsventiler samt rengöring av luftfilter och fläkt göras. Luftfiltret ligger i en filterkassett och är mycket enkelt att rengöra.

Alla väsentliga detaljer är åtkomliga framifrån. Detta underlättar service och skötsel.

Teknisk information

 • Höjd 2100-2125 mm
 • Erfoderlig reshöjd 2270 mm
 • Bredd 600 mm Djup 615 mm
 • Vikt 205 kg
 • Volym totalt 240 liter
 • Volym panndel 70 liter
 • Volym varmvattenberedare 170 liter
 • Kapacitet varmvatten 40 °C 200 liter
 • Märkspänning 400 V 3N-PE 50 Hz
 • Tillförd effekt, kompressor 0,65 kW
 • Effekt elpatron 10,25 kW
 • Märkeffekt, cirkulationspump 100 W
 • Driveffekt, lågenergifläkt 25-140 W
 • Kapslingsklass IP21
 • Max tryck i varmvattenberedare 0,9 MPa
 • Max tryck i panndel 0,25 MPa
 • Köldmedium (R290) 0,40 kg
 • RSK nr 625 06 71

Fördelar

 • Energibehovet uppfylls bäst mellan 80-200 m²
 • Avsedd för radiatorkrets och golvvärme
 • Minimal skötsel
 • Minimal värmeförlust och energikostnader