Service

Förläng livslängden på din värmepump med regelbunden service.

När din värmepump arbetar drar den igenom husets fulla luftvolym upp till 30 gånger per dag. Damm och partiklar fastnar i luftvärmepumpens filter som du själv kan rengöra. Men en hel del sätter sig i innedelens fina lameller och orsakar därmed bakterietillväxt och minskat luftflöde. Beroende på inomhusklimatet, kan en värmepump förlora upp till en tredjedel i effekt redan efter ett års användning. Detta leder till sämre värmeeffekt. Det räcker därför inte med att rengöra luftfiltret utan en mer noggrann genomgång krävs kontinuerligt.

värmepump-service

Varför service?

  • Optimerad effekt med största möjliga energibesparing.
  • Tryggare värmetillförsel.
  • Få renare luft och förhindra mögelbildning.
  • Förlängd livslängd på pumpen.

värmepump-service-innanvärmepump-service-efter

Bilden visar ett luftfilter från en genomförd service av en luft-luftvärmepump.

varmepump-service-besparingSpara upp till 7371 kr per år

En värmepump tappar generellt 20-30% av sin effekt redan efter 18 månaders användning. Vi rekommenderar första servicen efter 18 månader från installationen. Generellt har då pumpens effekt minskat med 20-30 % på grund av smuts och fett avlagringar. Genom att låta oss serva pumpen kan vi förlänga livslängden och därmed se till att din energibesparing blir så stor som möjlig. Vi på TechNorth Energilösningar servar alla typer av värmepumpar såsom luft/luft, luft/vatten, bergvärme, aircondition och frånluftsvärmepumpar. Nedan är ett exempel på hur mycket du kan spara genom att låta din värmepump gå igenom kontinuerlig service.

Allt detta ingår vid en service

Vid en service går vi genom flera punkter. Vår service är anpassad för att du på ett kostnadseffektivt sätt ska få bästa möjliga värme och livslängd ur din luftvärmepump. Detta är några av de åtgärder vi gör:

  • Demontering av värmepumpen.
  • Kontroll och funktionstest av värmepumpens kondensor.
  • Tryckmätning och kontroll av strömförbrukning.
  • Kontroll av innedelens dräneringsfunktion.
  • Genomgång av eventuella frågor samt signering av service protokollet.

Vi erbjuder två alternativ för service

Antingen beställer du service för en genomgång eller så tecknar du ett serviceavtal. Kontakta oss för pris på din specifika värmepump om du är intresserad av offert på service. Alternativet är att du tecknar ett serviceavtal som kostar 1995 kr för ett standardavtal. Då ingår regelbunden service var 18:e månad. Kontakta oss idag så tar vi fram en offert för service av din värmepump.