Avgiven effekt 2) @ 0/35 | 0/45 °C: kW 6,81 / 6,08

COP @ 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511): 5,24 / 3,18

SCOP kallt klimat 35/55 °C ( EN14825 ): 4,3 /3,3

SCOP medelklimat 35/55 °C (EN14825): 4,2 / 3,2

Köldmediemängd (R407C, GWP1774) i kg: 1,9kg

Ljudeffekt LWA enligt EN 12102 dB(A): 43

Vikt: 267 KG

Mått i mm: 595 x 672 x 1904

Reshöjd i. mm: 1925

Ljudeffekt (EN 12102) dB(A): 44,9

CTC Ecopart 406

A++ Produktblad Kategorier: , ,

Värmer upp till 180m²

SCOP 4,3
Minskar driftkostnaderna upp till 80 %
Låter endast, 43 dB(A)

CTC Ecopart-serien är en komplett och effektiv bergvärmepump

Ecopart-serien tar energi från mark, berg, sjö, grundvatten och för in energin i hushållet. Genom de effektiva modellerna i Ecopart-serien kan ni nå en sänka era energikostnader med 80 %.

CTC har en nyutvecklad kompressor som är effektiv och klarar en framledning på 65°C.

CTC Ecopart-serien är användarevänlig, tystgående och kan enkelt anslutas till resterande CTCs produkter för ännu större effekt. Finns i sex storlekar: 6, 8, 10, 12, 14 och 17 kW

När du köper en CTC Ecopart-produkt av oss får du dessutom en 6 års trygghetsförsäkring.

Kontakta oss