Så fungerar en luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump tar värme från utomhusluften och skickar sedan ut den till radiatorsystemet eller golvvärmen i ditt hem, den värmer även upp tappvarmvattnet. Den täcker alltså hela hemmets uppvärmningsbehov till en lägre kostnad än el, olja och fjärrvärme.

luft-vatten-bergvarme

Passar luft-vatten värmepumpar till alla?

En luft-vattenanläggning passar bäst för dig som har vattenburet uppvärmningssystem i din bostad. Detta eftersom värmepumpen tar vara på den värmeenergi som utomhusluften bringar, den energin räcker sedermera för att användas för att värma upp radiatorer, varmvatten och vattenburen golvvärme. En luft-vattenlösning är inte en lika omtalad energilösning, men den kan sänka din uppvärmningskostnad med närmare 70%.

Luft-vattenvärmepumpar: effektivare än bergvärme

De senaste åren så har luft-vattenvärmepumpar blivit effektivare. Om du bor i de södra eller mellersta delarna av Sverige så kommer en luft-vattenvärmepump att spara dig mer pengar än vad en bergvärmepump skulle göra. I tabellen nedan så är en beräkning på olika typer av uppvärmningssystem och den besparing du kan räkna med.

Kostnad för olika uppvärmningsalternativ, småhus med behovet 20.000 kWh per år.

 

Investeringskostnad*

Medelkostnad per år

Bergvärmepump

130.000-160.000

20.800

Fjärrvärme

50.000-60.000

20.960

Naturgas

60.000-75.000

28.000

Pelletspanna

80.000-100.000

22.500

Luft-vattenvärmepump

90.000-120.000

19.800

Källa: Energimyndigheten

Dimensionering

Det är viktigt att dimensionera din värmepump rätt. Hör av dig till oss så hjälper vi dig kostnadsfritt med rådgivning om rätt effekt för ditt hus.

Två typer av luft-vattenvärmepumpar

På/av- eller varvtalsstyrd- reglering (även kallat on/off eller inverter) Är de två olika styrningarna för luft-vattenvärmepumpar, generellt så är inverterstyrda kompressorer de mest effektiva. Detta eftersom den steglöst anpassar effekten utefter behov. En on/off maskin jobbar bara på två lägen; antingen avstängd eller full kraft. Du kan jämföra det med att köra bil, för att du skulle ta dig till plats A-B så skulle en ”on/off bil” gasa upp i 100km/h för att sedan stänga av motorn och rulla så långt den kan, när bilen till slut står still så gasar  den upp till 100km/h igen för att sedan stänga av sig själv. En ”inverter bil” däremot sätter farthållaren på 50km/h och håller den hastigheten tills den kommer fram. De tre största fördelarna med invertermaskiner är; lägre energiförbrukning, jämnare temperatur inomhus och längre livslängd

Luft-vatten värmepump COP

Värmefaktor, även kallat COP är ett mått på hur effektiv värmepumpen är gentemot vad den förbrukar. Om en värmepump har ett COP-värde på 2,9 så betyder det alltså att för varje kW el den förbrukar så ger den dig 2,9kW i värme. Men du ska inte stirra dig blind på detta värde, detta eftersom värdet är satt under optimala förhållanden (ex. 7 grader ute och 20 grader inne) Det betyder att vissa värmepumpar kan ha väldigt bra COP-värde vid dessa förhållanden men betydligt sämre när temperaturen är -15grader. Under 2013 så kommer fabrikörerna att bli tvungna att publicera ett nytt värde till sina värmepumpar som kallas årsvärmefaktor, även kallat SCOP. Detta är ett mått på värmepumpens effektivitet över ett helt år, det är alltså mer rättvist och lättare för dig som konsument att se vilken värmepump som är mest effektiv. Ett bra exempel på detta är om man jämför Daikins luft-vattenvärmepump med en luft-vattenvärmepump från CTC. Daikin har ett COP-värde på 2,4 medan CTC har ett högt värde på 3,0. Men årsvärmefaktorn på Daikin är 2,6 men bara 2,1 på CTC. Det betyder alltså att Daikins värmepump jobbar energisnålare och effektivare när det är kallt ute och ger en högre besparing över ett år.

Saker att tänka på:

– Varmvattenberedaren kan i vissa fall vara en energibov, har du en väldigt ineffektiv varmvattenberedare så läcker den ut värme. Då kommer värmepumpen att få jobba mer för att värma upp tappvarmvattnet. Exempel; under ett år så förlorar en Daikin altherma bara 650kW värme på tappvarmvattnet medan en maskin från bosh förlorar hela 1900kW.

– Ljudnivån skiljer sig mycket beroende på vilket fabrikat du väljer. Spannet kan ligga från 50dBa på de lägsta maskinerna hela vägen upp till 70Dba på de högljuddaste. För var 10de dBa så upplevs det som att ljudet fördubblas.

– Luft-vattenvärmepumpar avfrostar flera gånger per dygn! Detta leder till att det droppar vatten under utedelen som sedan fryser till is. Det finns effektiva sätt att avleda detta vatten med uppsamlingskärl.

Välj rätt mellan bergvärme och luft-vatten