En luft/vatten värmepump fungerar precis som namnet säger, det är luft som används för att skapa varmt vatten i hushållet. Därefter leds vattnet till radiatorer och till förbrukning. Att använda denna typ av värmepump har idag blivit mycket populärt gällande husets uppvärmning och efterfrågan fortsätter att öka. Detta eftersom att det är en ganska simpel installation som samtidigt är ett effektivt vattenburet värmesystem.

Passar hus med vattenburen värme

Pumpen passar de hushåll som har vattenburna uppvärmningssystem med vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme och även för hushåll som har ett lågt och inte alltför högt behov av värme och varmvatten. Även om det är kallt och minusgrader utomhus fungerar denna typ av pump lika effektivt och med lika hög verkningsgrad.

Den värmeenergi som kommer från den omgivande uteluften tas tillvara av pumpen och även om den friska luften utifrån är kall så finns det en viss värme i den. Med andra ord uppgraderas alltså utomhusluften. Tro det eller ej, men även -20 grader luft, kan man idag utnyttja för uppvärmning.

Så går processen till i ett luft/vatten system

luft/vatten värmepump

Luften som kommer in sugs in i ett system och därefter värmer ventilationsluften upp ett köldmedium som vid låga temperaturer förångas och blir till gas. En kompressor ser sedan till att temperaturen i köldmediet höjs och sista stadiet är kondensatorn som ser till att skicka värmen vidare ut till uppvärmningssystemet, d vs till tappvatten och radiatorer. Eftersom att anläggningen utnyttjar den värme som redan finns i luften är den också miljövänlig, då det inte är några lokala eller farliga ämnen utan bara ren luft.

Man kan alltså säga att luft-vattenvärmepumpen fungerar som luft/luftpumpar. Den tar tillvara på den energi som redan finns i luften utomhus. Fast här är det istället är ett vattenburet värmesystem som är mottagare, d vs energin blir till vatten. En ytterliggare skillnad är att denna typ av pump kan värma upp hushållets vatten och värmen tillförs till huset via golvet och element.

Fördelar med en luft/vatten värmepump

Fördelen med denna typ av pump är att den är väldigt enkel att installera samtidigt som den också är billigare att köpa och installera än bergvärmepumpar. Installationen är väldigt smidig då man inte behöver gräva eller borra ute på tomten.

Att använda en luft/vattenvärmepump innebär att hushållets uppvärmningskostnader sänks ganska markant och detta eftersom att luft är gratis och för att man endast återanvänder luft som redan finns, d vs utomhusluften. Den kan faktiskt sänka dina energikostnader med upp till 70 % och redan efter första året kommer du att spara flera tusentals kronor. Om man kopplar in pumpen till tappvattnet får man alltså billigare vatten, såsom dusch- tvätt och även diskvattnet som man dagligen använder. Kort sagt får du som hushållsägare stora besparingsmöjligheter.

Liten investering blir till stor besparing

Om du med minsta tänkbara investering vill minska din kostnad för värme samt varmvatten är det just luft- och vattenvärmepumpen som är det rätta valet. Det är en smart investering då man tar tillvara på värmen som finns runtomkring oss. Tack vare denna anläggning får du ett jämnt och effektivt inomhusklimat samt varmvatten i ditt hushåll. Denna typ av energikälla är ett miljömässigt hållbart värmesystem som är bra för både hushållet och oss människor!