Installation av luft-vattenvärmepump

Det här ingår i en standardinstallation

 • Avemballering och uppackning av värmepumpen
 • Genomgång av installation
 • Installation av värmepumpen med upp till fem meters rördragning
 • Utomhusdelen monteras på markstativ med vibrationsdämpare
 • En håltagning och tätning i trä, tegel eller leca
 • Igångkörning och användarinstruktion till kund i samband med installation
 • Grovstädning

Installation av luft-vattenvärmepump.

Material som ingår

 • Isolerade kylrör eller vattenrör 5m
 • Inkoppling mot befintligt radiatorsystem max 2,5m
 • Intern styrkabel 5m
 • PVC Kanaler 5m
 • Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation

Förutsättningar för ett väl utfört arbete

 • Ytan där utomhusdelen ska stå skall vara förberedd för installation, plan yta vid markstativ.
 • Ytan där inomhusdelen ska stå skall vara färdig att installera på och rivning samt demontering gjord innan installationen påbörjas. Om detta ej är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning.
 • Elinstallation från säkerhetsbrytare i anslutning till värmepumpen uppgradering av matarkabel samt kabeldragning ingår ej.
 • Montering av utomhusdelen sker på markstativ.
 • Avbeställning av installation måste ske senast 24h innan bokad tid.

Exempel på tilläggskostnader till kund

 • Extra rördragning 500kr/m inkl. materialkostnad
 • Betonghåltagning från 2 200 kr
 • Expansionskärl med säkerhetsventil 1 990kr
 • Vid installation på plats utan farbar väg eller annan otillgänglig plats tillkommer extrakostnad för detta.