Installation av bergvärme

Det här ingår i en standardinstallationBorrning för bergvärme.

 • Framkörning till kund
 • Avemballering och uppackning av värmepumpen
 • Genomgång av installation
 • En håltagning och tätning i trä, tegel eller leca
 • Igångkörning och användarinstruktion till kund i samband med installation
 • Grovstädning

Material som ingår

 • Rör från kollektor till värmepump max 4m
 • Inkoppling mot befintligt vattenburet system max 2,5m
 • Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation

Förutsättningar för ett väl utfört arbete

 • Bergvärmepumpen ska finnas på plats när installatören anländer.
 • Energibrunnen ska vara borrad och kollektorslangarna indragna innanför ytterväggen.
 • Ytan där värmepumpen ska stå skall vara färdig att installera på och rivning samt demontering gjord innan installationen påbörjas. Om detta inte är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning.
 • Elinstallation från säkerhetsbrytare i anslutning till värmepumpen, uppgradering av matarkabel samt kabeldragning ingår ej.
 • Avbeställning av installation måste ske senast 24h innan bokad tid.

Exempel på tilläggskostnader till kund

 • Betonghåltagning från 1 500 kr efter ROT och 2 500 kr före ROT
 • Utbyggnad av elskåp 998 kr efter ROT och 1 695 kr före ROT
 • 10m eldragning 998 kr efter ROT och 1 695 kr före ROT
 • Parkeringsavgift till självkostnadspris (Centrala Stockholm)
 • Tillkommande foderrör 695kr/meter
 • Grävning utöver 4 meter 300kr/meter
 • Extra markslang 125kr/par/meter, utöver 4 par meter som ingår
 • Håltagning utöver 3 dm 395kr/dm
 • Håltagning genom granitvägg 500kr/dm
 • Ifall skyddshuv behövs debiteras en kostnad om 1300 kr
 • Torpargrundstillägg 1900 kr/ställe minsta arbetshöjd 800mm
 • Eventuella extraarbeten skall avtalas separat.