Frågor och svar

Bergvärme eller luft-vatten?

Hur sänker luft-vatten respektive bergvärme min energiförbrukning?

En luft-vattenpump suger in utomhusluften och omvandlar energin till värme som värmer upp vatten som leds ut i elementen, golvvärme och varmvattenledningarna i huset. Detta ger en sänkning av energiförbrukningen på upp till 78%.

Bergvärme tar tillvara på den lagrade solenergin i marken och leder in den i huset. Med en bergvärmelösning kan du spara in upp till 80% av din energiförbrukning.

När passar en luft-vattenlösning bra och när passar det sämre?

En luft-vattenvärmepump passar hus som har vattenburen uppvärmning, det vill säga hus med vattenelement. Det finns lösningar för såväl småhus som för kommersiella verksamheter, utomhusenheten är i samma storlek som en byrå och tar därför liten plats på tomten.

I ett hus med element som värms upp med el är luft-vatten en sämre lösning, det finns helt enkelt inte möjlighet att värma upp elementen med luft-vattenpumpen i sådana hus.

När är bergvärme en bra lösning och när är det en sämre lösning?

Bergvärme passar bra till såväl mindre radhus som till stora fastigheter, det ger en stor besparing i förbrukningen vilket gör bergvärme till en bra investering i ett hushåll med medelhög till hög energiförbrukning.

Bergvärme är liksom luft-vatten inte en optimal lösning vid eluppvärmda element. Det är även bra att ha i åtanke att bergvärme är en dyrare lösning, vilket gör att det tar längre tid att tjäna in din investering om du har ett hushåll med liten förbrukning.

Hur räknar jag ut mitt effektbehov?

På Energimyndighetens hemsida http://energimyndigheten.se/sv/ finns schabloner som kan hjälpa dig att beräkna din energiförbrukning. Du måste även ta hänsyn till husets isolering, om fönster har bytts ut och liknande renoveringar som kan spara in på energiförbrukningen i hushållet.

Vad avgör priset för en luft vatten värmepump?

En luft vatten-värmepump kostar mellan 85-110 000 beroende på vilken modell och kapacitet du väljer. En billigare pump håller sämre än en dyrare. En billigare pump är även mindre effektiv och ger en sämre komfort än de dyrare varianterna, men för ett mindre hushåll med låg förbrukning kan en dyrare pump vara en sämre investering.

Det som avgör kostnaden är vilken pump du har valt. Med en luft/värmepump tillkommer inte någon borrning som vid bergvärmeinstallation.

Luft-luft

Hur fungerar en värmepump?

Enkelt förklarat så handlar det om att förflytta värmeenergi. Kallt flytande köldmedium med lågt tryck tar upp värme i pumpens ute-del där vätskan förångas. I ute-delen sitter en kompressor som ökar trycket och därmed även gasens temperatur. Den varma gasen leds sen in till värmepumpens innedel där gasen kondenseras med hjälp av en luftfläkt. Vid kondenseringen avges värme och vätskans leds tillbaka till utedelen.  Där minskas trycket drastiskt i en strypventil eller en förträngning och temperaturen på köldmediet minskas markant under uteluftens temperatur.

Kan jag även kyla med min värmepump?

Ja idag har nästan alla värmepumpar funktionen luftkonditionering.

Fungerar värmepumpen även när det är minus grader?

Ja, idag är alla våra värmepumpar anpassade för Sveriges kalla klimat. De flesta modeller ger bibehållen värmeeffekt ner till -15 grader och ger fortfarande värme när termometern visar -25 grader. Men rekommendationen är ändå att stänga av värmepumpen när temperaturen understiger -25 så den inte går på för högt varvtal.

Hur mycket pengar kan jag spara med luft/luft värmepump?

Hur mycket besparingen kan bli beror helt och hållet på hur stor del av husets uppvärmning som värmepumpen ska stå för. De bästa värmepumparna från TechNorth Energilösningar AB kan dra ner uppvärmningskostnaderna upp till 65 %. Vid kundbesök så kan vi ge ett mer exakt svar på vad just din besparing skulle bli. För en grov uppskattning se vår besparingskalkyl.

Vad ingår i en standardinstallation?

Hos TechNorth Energilösningar AB ingår:
– Upp till 4 meter rördragning
– Elen kopplas mot befintligt jordat eluttag
– Väggstativ
– 1 st borrgenomföring (ej armerad betong)

Hur mycket låter en värmepump?

Moderna värmepumpar har utvecklade kompressorer som knappt ger ifrån sig vibrationer och håller en väldigt låg ljudnivå. Innedelen har en decibelnivå från 17 dB(A) och utedelen ca 45-48 dB(A).

Vad betyder inverter?

En luftvärmepump av invertertyp anpassar kompressorns varvtal steglöst efter husets aktuella värmebehov. Det innebär att den aldrig förbrukar mer energi än nödvändigt för att värma huset, att värmen blir jämnare och att kompressorn gör färre start och stopp i jämförelse med en värmepump av on/off-typ.

Blir inomhusluften bättre?

Ja, det blir den faktiskt! Dagens värmepumpar har avancerade filtersystem med ett grovfilter som fångar damm och ett finmaskigare filter som tar eliminerar allergiämnen, virus och bakterier. Det bästa beviset för att inomhusluften faktiskt blir bättre är att många allergiker upplever att deras besvär lindrats efter att de låtit installera en värmepump.

Var ska värmepumpen placeras?

Vad utomhusdelen beträffar spelar det ingen roll i vilket väderstreck den placeras. Däremot är det viktigt att den inte är närmare än 40 cm från marken, eftersom det tidvis under vintern kan rinna ut mycket kondens som fryser till is på marken. Det ska heller inte finnas några hinder för luftströmmen i närheten av utomhusdelen.Inomhusdelen bör placeras högt upp på väggen (dock minst 3 cm från taket) så centralt som möjligt i huset. Gärna i ett stort rum, utan näraliggande hinder för luftströmmen, där den ges de bästa förutsättningarna att sprida värmen till hela huset.

Vad är COP-värde?

COP, eller verkningsgrad, är ett värde som illustrerar förhållandet mellan tillförd och avgiven effekt under givna förhållanden. COP mäts vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur. Ju högre siffra, desto bättre verkningsgrad. Tänk på att mätningen görs vid en förhållandevis hög utomhustemperatur och att en värmepump som har bra verkningsgrad vid 7°C kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller när det är minusgrader!

Behöver jag underhålla värmepumpen?

Eftersom luften cirkuleras genom innedelen och aktivt rengörs, så samlas det en del damm och smuts i filtren. För att garantera att luften sprids effektivt så rekommenderar vi att filtren dammsugs två till tre gånger i månaden. Att ta ut filtren är enkelt och tar inte mer än en minut.Vi rekommenderar också en underhållsservice med driftskontroll och mer avancerad rengöring efter två till tre års användning och därefter med jämna mellanrum. En underhållsservice utförd av ett ackrediterat kylföretag säkerställer att värmepumpen fungerar som den ska och förlänger värmepumpens livslängd.

Aircondition

Hur fungerar en värmepump?

Enkelt förklarat så handlar det om att förflytta värmeenergi. Kallt flytande köldmedium med lågt tryck tar upp värme i pumpens ute-del där vätskan förångas. I ute-delen sitter en kompressor som ökar trycket och därmed även gasens temperatur. Den varma gasen leds sen in till värmepumpens innedel där gasen kondenseras med hjälp av en luftfläkt. Vid kondenseringen avges värme och vätskans leds tillbaka till utedelen.  Där minskas trycket drastiskt i en strypventil eller en förträngning och temperaturen på köldmediet minskas markant under uteluftens temperatur.

Kan jag även kyla med min värmepump?

Ja idag har nästan alla värmepumpar funktionen luftkonditionering.

Fungerar värmepumpen även när det är minus grader?

Ja, idag är alla våra värmepumpar anpassade för Sveriges kalla klimat. De flesta modeller ger bibehållen värmeeffekt ner till -15 grader och ger fortfarande värme när termometern visar -25 grader. Men rekommendationen är ändå att stänga av värmepumpen när temperaturen understiger -25 så den inte går på för högt varvtal.

Hur mycket pengar kan jag spara med luft/luft värmepump?Visa/dölj rubrik

Hur mycket besparingen kan bli beror helt och hållet på hur stor del av husets uppvärmning som värmepumpen ska stå för. De bästa värmepumparna från TechNorth Energilösningar AB kan dra ner uppvärmningskostnaderna upp till 65 %. Vid kundbesök så kan vi ge ett mer exakt svar på vad just din besparing skulle bli. För en grov uppskattning se vår besparingskalkyl.

Vad ingår i en standardinstallation?

Hos TechNorth Energilösningar AB ingår:
– Upp till 4 meter rördragning
– Elen kopplas mot befintligt jordat eluttag
– Väggstativ
– 1 st borrgenomföring (ej armerad betong)

Hur mycket låter en värmepump?

Moderna värmepumpar har utvecklade kompressorer som knappt ger ifrån sig vibrationer och håller en väldigt låg ljudnivå. Innedelen har en decibelnivå från 17 dB(A) och utedelen ca 45-48 dB(A).

Vad betyder inverter?

En luftvärmepump av invertertyp anpassar kompressorns varvtal steglöst efter husets aktuella värmebehov. Det innebär att den aldrig förbrukar mer energi än nödvändigt för att värma huset, att värmen blir jämnare och att kompressorn gör färre start och stopp i jämförelse med en värmepump av on/off-typ.

Blir inomhusluften bättre?

Ja, det blir den faktiskt! Dagens värmepumpar har avancerade filtersystem med ett grovfilter som fångar damm och ett finmaskigare filter som tar eliminerar allergiämnen, virus och bakterier. Det bästa beviset för att inomhusluften faktiskt blir bättre är att många allergiker upplever att deras besvär lindrats efter att de låtit installera en värmepump.

Var ska värmepumpen placeras?

Vad utomhusdelen beträffar spelar det ingen roll i vilket väderstreck den placeras. Däremot är det viktigt att den inte är närmare än 40 cm från marken, eftersom det tidvis under vintern kan rinna ut mycket kondens som fryser till is på marken. Det ska heller inte finnas några hinder för luftströmmen i närheten av utomhusdelen.Inomhusdelen bör placeras högt upp på väggen (dock minst 3 cm från taket) så centralt som möjligt i huset. Gärna i ett stort rum, utan näraliggande hinder för luftströmmen, där den ges de bästa förutsättningarna att sprida värmen till hela huset.

Vad är COP-värde?

COP, eller verkningsgrad, är ett värde som illustrerar förhållandet mellan tillförd och avgiven effekt under givna förhållanden. COP mäts vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur. Ju högre siffra, desto bättre verkningsgrad. Tänk på att mätningen görs vid en förhållandevis hög utomhustemperatur och att en värmepump som har bra verkningsgrad vid 7°C kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller när det är minusgrader!

Behöver jag underhålla värmepumpen?

Eftersom luften cirkuleras genom innedelen och aktivt rengörs, så samlas det en del damm och smuts i filtren. För att garantera att luften sprids effektivt så rekommenderar vi att filtren dammsugs två till tre gånger i månaden. Att ta ut filtren är enkelt och tar inte mer än en minut.Vi rekommenderar också en underhållsservice med driftskontroll och mer avancerad rengöring efter två till tre års användning och därefter med jämna mellanrum. En underhållsservice utförd av ett ackrediterat kylföretag säkerställer att värmepumpen fungerar som den ska och förlänger värmepumpens livslängd.

Frånluftsvärmepumpar

Vad kan jag göra om klockan på frånluftsvärmepumpen har stannat?

Titta i användarhandboken för instruktioner om hur du ändrar tiden. Ligger under olika avdelning för våra olika märken.

Vad kan jag göra om det är kallt i huset?

Det finns olika åtgärder du kan göra för att justera eller kontrollera temperaturen. Se nedan:

 • Granska termostaterna och se till att de är öppna så att allt kan cirkulera som de skall utan att det skulle vara något stopp någonstans
 • Kontrollera att inte delpatronen är blockerad som finns i driftläget
 • Läs i användarhandboken om hur du kan justera temperaturen i ditt hus
 • Kontrollera panntrycket
 • Se till att anläggningen är urluftad, detta kan du läsa mer om i manualen som följde med frånluftsvärmepumpen
 • Starta om frånluftsvärmepumpen
 • Om inget att detta hjälper kontakta oss
Vad skall du göra innan du kontaktar en servicetekniker?
 • Leta efter svar i manualerna och internet
 • Se till att termostaterna är öppna
 • Se till att säkringarna och jordfelsbrytarna sitter ordentligt, inget glapp uppstår
 • Se till att driftläget är rätt
 • Se till att alla filter fungerar
 • Se till att radiatorn är urluftad
 • Se till att hela systemet är urluftat
 • Dessa svar kommer att hjälpa oss väldigt mycket om du skulle kontakta oss för hjälp och felsökning
Vad beror det på att utomhustemperaturen är felaktig?

Det kan vara några graders skillnad ibland och det kan bero på många saker som exempelvis, vilket vädersträck är utetemperaturgivaren riktade åt om vi tänker på solens innebörd.  Den skall ställas i nord- eller nordvästläge. Om större skillnader uppstår kontakta oss.

Är det normalt att panntrycket skiftar?

Det är helt normalt. För man brukar säga att temperaturen och trycket går hand i hand, d.v.s. när temperaturen ökar så ökar trycket och när temperaturen sjunket så sjunker även trycket. Om det skulle vara så att trycket sjunker kontinuerligt så kan det betyda att det är luft i systemet. Och om det skulle sjunka fast ni har luftat ur systemet så kan det bero på ett läckage. I detta fall ska du kontakta oss.

När jag skall kompletterar min kamin med min frånluftsvärmepump, vad behöver jag tänka på?

Det finns två olika alternativ som man behöver tänka på när man skall lägga till en frånluftsvärmepump till sin kamin. Dessa presenteras kort nedan.

 1. När du eldar så sätter du ned temperaturen som du vill ha genom radiatortermostaterna. Detta gör att du får en behaglig temperatur
 2. Du kan ställa en innegivare rummet som du har kaminen så kommer temperaturen att ändras automatiskt. Du får testa var och hur långt från kaminen du skall ställa innegivaren, för annars kan det bli kallt i resten av huset.
Hur ändrar jag temperaturen?

Kontrollera först att allting är rätt inställt för allting har en betydelse för vilken inomhustemperatur det är. Faktorerna som spelar in är värmekurvan, korrekt indikerad utomhustemperatur, panntryck och att termostaterna är korrekt inställda.
De olika modellerna som vi har justerar man temperaturen på olika sätt så kolla i manualen för att hitta beskrivningen till just er pump. Installationsteknikern kommer även ha visat er detta när ni köpte pumpen.

Vad skall jag göra om vattnet är ljummet medan huset är varmt?

Här nedan kommer några förslag på åtgärder att nämnas.

 • Se till att inställningarna är rätt för varmvattenproduktionen
 • Se till att rätt inställningar är på ev. blandningsventilen
 • Se till att frånluftsvärmepumpen är urluftad. Instruktioner finns i manualen
 • Starta om frånluftsvärmepumpen
 • Om inget att detta fungerar kontakta oss
Hur mycket bättre är dagens frånluftsvärmepumpar mot de äldre?

Det är en stor skillnad mot de äldre frånluftsvärmepumparna för att tekniken går alltid framåt plus att det sker snabbare idag än förut. Kraven på dagens teknik och kraven på frånluftsvärmepumparna har ökat så vi behöver kunna leverera värmepumpar som både är energisnåla, effektiva och driftsäkra. Myndigheterna ställer dessutom högre krav på energihushållningen som står i Boverkets byggregler, där det uppmanas höga krav på att få ner energiförbrukningen.
Det har hänt väldigt mycket de senaste åren angående energieffektivitet, vilket visar sig bl.a. i COP. Exempelvis så har Nibes frånluftsvärmepumpar CPO:n stigit med 1 % för varje år sedan de släpptes.

Blockering av elpatron?

Frånluftsvärmepumpen kan blockera tillsatsen om medeltemperaturen, utomhus, överstiger det inställda värmen på värmepumpen och detta är inget fel utan en funktion som värmepumpen har. Denna temperatur kan ställas in i menyn autolägesinställningar och vi rekommenderar att det inte skall sättas på minusgrader för att minimera frysrisken.

Hur kan jag minimera ljudet från frånluftsvärmepumpen?

Lite ljud från frånluftsvärmepumpen är helt normalt, medan onormalt ljud kan bero på olika orsaker. Nedan kommer vissa förslag att nämnas på vad du kan göra för att minska det onormala ljudet.

 • Se till att frånluftsvärmepumpen står rakt upp, lodrätt
 • Se till att den står minst 1 cm från väggar, skåp och inklädnader
 • Se till att transportsäkringar och lyfthjälpmedel är borttagna
 • Se till att systemet är avlufta. Mer info finns manualen
 • Om inget av ovanstående hjälper kontakta oss
Vad kan jag göra för att få mer varmvatten?

Frånluftsvärmepumpen är förinställd på en viss temperatur för att driftskostnaderna skall vara så minimala som möjligt. Genom ökad varmvattens temperatur så kommer hushållets driftskostnader att öka. För att ändra till en högre varmvattenstemperatur titta i manualen som följde med frånluftsvärmepumpen, för att de olika modellerna som vi har utför man denna ändring på olika sätt.

Vilken är den normala elförbrukningen av frånluftsvärmepump?

Elförbrukning av Frånluftsvarmepump
Diagrammet visar elförbrukningen av en frånluftsvärmepump från ett normalår i Sverige.

Elförbrukningen skrivs enligt exemplet:
Frånluftsvärmepumpen förbrukar ca 3 000 kWh under januari månad, som motsvarar 24 % av årsförbrukningen. Den genomsnittliga årsförbrukningen blir då ca 12 500 kWh. Om detta skulle beräknas på oktober så skulle det motsvara ca 600 kWh.

Vi måste även ha i beräkningarna att för nybyggda hur så kommer driftskostnaderna det förts året att ligga på 25 % mer än det normala för den modellen och för betonghus så kommer driftkostnaderna att ligga på det dubbla, d.v.s. 50 %. Detta beror på fuktdrivningen i fastigheten.

Hur kan jag få en ny manual till min frånluftsvärmepump?

Fyll i kontaktformuläret här så skickar vi den till dig igen.

Vad är en tillsats?

När energibehovet inte kan tillfredsställas av kompressorn så måste frånluftsvärmepumpen använda en tillsats för att tillföra extra energi. Ofta så används en elpatron men även tillsatser i form av pellets, olja/gal m.m. kan förekomma.

Hur ofta skall luftfiltret bytas i frånluftsvärmepumpen?

Frånluftsvärmepumpen brukar meddela när filtret skall bytas via ett alarm. Det rekommenderas också att man skall rengöra från- och tilluftsdonen vid samma tillfälle. Innan du påbörjar rengörningen se till att inte inställningarna på donen har ändrats.

Periodisk höjning?

Det betyder att kompressorn tillsammans med tillsatsen höjer temperaturen i varmvattensberedaren, vilket minskar bakterietillväxten i frånluftsvärmepumpen.

Vad skall jag göra med LP-larmet?

Oftast så uppstår LP-larmet när köldmediumet är för lite eller ventilationsflödet är för lågt.
Här nedan kommer några förslag att nämnas.

 • Se till att luftfiltret och ventilationsdonen inte är stängt
 • Se till att frånluftsfläkten snurrar
 • Om inget hjälper kontakta oss
Vad skall jag göra med TP-larmet?

Det betyder att elpatronens temperaturbegränsningar har löst ut på frånluftsvärmepumpen.
Här nedan kommer några fröslag och åtgärder att nämnas.

 • Stäng av frånluftsvärmepumpen
 • Se till att systemen är noggrant avluftat
 • Återställ temperaturbegränsningen. Detta är beskrivet i manualen
 • Starta om frånluftsvärmepumpen
 • Om ingen fungerar vänligen kontakta oss
Vad skall jag göra med HP-larmet?

Detta larm uppstår när kompressorn inte har blivit av med den värme som de producerar. Detta kan bero på en dålig eller inget flöde i systemet.
Här nedan kommer några förslag att nämnas på vad du kan göra.

 • Se till att termostater för radiatorer och/eller golvvärmen är öppen
 • Se till att värmesystemet är avluftat
 • Se till att värmekurvan är rätt inställd
 • Se till att varmvattnets stopptemperatur inte är inställd på en för hög grad
 • En orsak kan vara att smutsfiltret är igensatt och behövs i detta fall kollas av en VVS-tekniker
 • Om inget av detta hjälper kontakta oss
Värmekurva

Den huvudsakliga uppgiften för värmekurvan är att inomhustemperaturen skall vara jämn oavsett utomhustemperaturen. Frånluftsvärmepumpen ger värmen och varmvattnet efter värmekurvans funktion.

Vad skall jag göra om A-01 visas?

Här nedan kommer förslag att beskrivas på vad som kan åtgärdas.
A-01 är en påminnelse om att du skall rengöra eller byta luften i frånluftsvärmepumpen.
Om ingen av ovanstående hjälper kontakta oss.

Vad skall jag göra om A-03 visas?

Här nedan kommer lite olika förslag och åtgärder att pressenteras om detta har inträffat:

 • Se till att inte luftfiltret och ventilationsdonen är stängda eller igentäppta
 • Se till att frånluftfläkten snurrar
 • Se till att termostaterna för radiatorerna eller golvslingorna är öppna
 • Se till att värmesystemet är avluftat
 • Se till att det är rätt värmekurva. Läs mer i manualen
 • Se till att cirkulationspumpen går
 • Se till att varmvattnets stopptemperatur inte är för högt inställd
 • Igensatt smutsfilter på systemet kan vara en orsak och bör åtgärdas av en VVS-installatör
 • Om ingen av ovanstående hjälper kontakta oss
Vad skall jag göra om A-05 visas?

Om inte larmet är återställt automatiskt efter avslutad eldning kontakta oss.

Vad skall jag göra om A-11 visas?

Detta innebär att A-01 och A-03 sker samtidigt.
Här kommer förslag och åtgärder på vad som kan göras.

 • Lös mer om A-01 och A-03
 • Starta om frånluftsvärmepumpen
 • Om ingen av dessa förslag hjälpen kontakta oss
Vad beror det på att min frånluftsvärmepump avfrostas så ofta?

Detta beror på att vilken hastighet som luften har i sitt system när det är på väg ut. D.v.s. att avfrostningen startar när lufthastigheten sjunker för att systemet tror att det har blivit is i system som gör att inte lufthastigheten går lika snabbt som innan.
Förslag på detta kan vara att byta eller rensa filtret som kan vara en orsak. I nybyggda hus så är det ofta byggdammet som skapar dessa problem.

Hur skall jag ställa om till reservläget?

Detta görs på olika sätt beroende på vilken produkt du har. Lär mer om hur du går tillväga i manualer som följde med när du köpte frånluftsvärmepumpen.

Mer bra information om frånluftsvärmepumpar