Vår dataskyddspolicy

Personuppgiftshantering

Genom att godkänna dessa köp- och försäljningsvillkor är konsumenten också överens om att säljaren ska behålla och behandla din personliga information i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter eller annan liknande lagstiftningsakt för att skydda integriteten hos personen i Europeiska unionen. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller något annat land. Konsumenten bekräftar att säljaren kan behandla konsumentens personuppgifter i enlighet med kontraktets villkor, att utföra kontraktet med konsumenten enligt konsumentens önskemål och att tillhandahålla ovanstående information till de personer som används av säljaren vid kontraktets utförande med konsumenten och som också har en skyldighet att säkerställa konsumentens personuppgifter.

Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål samt för kunddataanalyser av såväl Tech North Energilösningar AB som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners. Konsument som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling genom att meddela Tech North Energilösningar AB detta. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners.

För uppdatering av personuppgifterna kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. Kunden har rätt att få ut uppgifterna som sparas i vårt system. TechNorth Energilösningar AB och Vattenfall AB har rätt att göra kampanjutskick. Uppgifterna sparas i 18 år. Andreas Ågren 08-6640901 alternativt andreas.agren@tnenergi.se . Vi sparar informationen upp till 18 år för att täcka alla garantier och försäkringar på värmepumpar.