Att välja rätt värmepump

Panasonic CE9PKE

 

Med en luft/luft-värmepump så kan du spara upp till hälften av din uppvärmningskostnad. Rent tekniskt fungerar en luftvärmepump som ett kylskåp fast tvärtom, den tar vara på värmeenergin i uteluften och med hjälp av köldmedie så transporteras värmen in i huset. En fläkt ser sedan till att värmen sprids ut i hela huset. Luft luftvärmepump rekommenderar vi främst som ett komplement tillsammans med annan värmekälla. Mer information om Luft/Luft-värme.

Mitsubishi Split + Hydrobox

 

En helhetslösning för ditt hem får du med en Luft/Vatten-värmepump. Pumpen hämtar in luft utifrån som sedan värms upp och förs vidare in i varmvattenelement och golvvärmeslingor. Fördelen med en Luft/Vatten-lösning att man dessutom får med varmvatten för hushållets vattenkranar. Mer information om Luft/Vatten.

 

Bergvärme eller Vätska/Vatten som det också kallas fungerar genom att värmepumpen hämtar upp värme från berggrunden som sedan pumpas ut till dina värmeledningar i huset. En stor fördel är att den kan tillföra varmvatten till hushållet. Med en bergvärmepump behövs inga kompletterande värmekällor. Mer information om Bergvärme

Samsung Maldives 26 aircondition
Vi erbjuder aircondition till såväl privatpersoner som företag. Vi har allt från stora och avancerade anläggningar till mindre och kompletterande lösningar. Vi har exempelvis hjälpt privatpersoner att kyla ned sina varma övervåningar, men vi har också satt in kylanläggningar i större butiker.  Beställer du av oss ingår installation, service och 5 års garanti till privatpersoner. Mer information om Aircondition