Bra att veta om frånluftsvärmepumpar

Så här fungerar frånluftsvärmepumpar

Frånluftvärmepumpar kan installeras i hus som har mekanisk ventilation, dvs frånluftskanaler som ventilerar inomhusluften, samt har vattenburen uppvärmning, golvvärme eller element. Frånvärmepumpar hämtar nämligen sin värme från inomhusluften, dvs den luft som går från huset och ska lämna huset i ventilationssystemet. När den luften lämnar huset har den inomhustemperatur, ca 20 grader; den varma luften innehåller mycket energi, vilket frånluftsvärmepumparna tar tillvara på och omvandlar till värme och varmvatten.luft-vatten-bergvarme Den är enkel och billig att installera. Luft från kök, badrum och tvättstuga ventileras ut och energin i luften tillvaratas; ny luft kommer in genom specialbyggda ventiler, oftast placerade vid ytterdörrarna. Tänk på att ta dig tid att få rätt inställningar för pumpen från början, då de påverkar energiförbrukningen och inomhusluftens kvalitet väldigt mycket.

Idag finns det även frånluftsvärmepumpar med varvtalsreglerade kompressorer som ger högre effekt. Dessa passar bra i hus med högre energibehov. Det här är fortfarande en ganska ny teknik för den här typen av pumpar, men är på frammarsch och är idag den vanligaste typen av frånluftsvärmepump. Det finns fortfarande pumpar som hr den traditionella typen av kompressorer, men de är inte lika effektiv och passar därför bättre i hus med lägre energibehov.

Vilka fördelar har frånluftsvärmepumpar?

En fördel med frånluftsvärmepumpar är att du får en jämn temperatur året runt; detta beroende på att inomhustemperaturen är densamma hela året. Den är inte beroende av temperaturväxlingar på samma sätt som andra pumpar kan vara, speciellt på vintern om det är väldigt kallt ute. Det gör att du inte behöver oroa dig för att vakna på morgonen och det är kallt inomhus.

En annan fördel med frånluftsvärmepumpar är att de ofta har en väldigt låg ljudnivå, speciellt om du har ställt in den på en låg lufthastighet. Tänk på att du dock måste ha en viss minimihastighet för att pumpen ska vara effektiv. Det som kan orsaka buller är felaktig montering, dåliga ljuddämpare samt för trånga luftkanaler; om en stor mängd luft ska ta sig igenom en trång luftkanal kan det bullra, så har du möjlighet att få en större luftkanal så ta gärna tillvara på den möjligheten.
Frånluftsvärmepumpar är vanliga i hus som är byggda från 1980-talet och framåt. Detta beroende på att under de senaste 30 åren så har det ställts högre krav på husens isolering för att spara energi, men det har i sin tur lett till större problem med fukt och mögel. Frånluftsvärmepumpar fungerar utmärkt i dessa hus.

Viktigt att tänka på

Om du har en äldre frånluftsvärmepump som behöver bytas mot en nyare, tänk på att du kan behöva isolera ventilationen. Du kan annars få problem med fukt och mögel. Tänk även på att filtrena i pumpen måste bytas eller rengöras med jämna mellanrum, oftare om du bor i en större stad med mer trafik och smutsigare luft. Smutsiga filter kan ge en högre energiförbrukning och dålig inomhusluft. Ett bra tillfälle att byta eller rengöra dem kan vara på hösten efter pollenperioden. Följ alltid tillverkarens instruktioner, och kolla gärna upp priset på filter i förväg.

Lycka till med din frånluftsvärmepump!